page_head_bg

درباره ما

به IDEA خوش آمدید!

ماموریت گروه

--- "خدمت به مشتریان با بهترین محصولات، و خدمت به جامعه با توسعه شرکت"

ماموریت گروه شامل درک گذشته و حال کارکنان گروه و همچنین انتظارات و قضاوت‌ها برای آینده است و نیروی محرکه اساسی گروه برای تضمین توسعه پایدار را تجسم می‌دهد."خدمت به مشتریان با بهترین محصولات" هدفی است که کارکنان گروه دنبال می کنند.«خدمت به جامعه با توسعه بنگاه» بیانگر نقش و مسئولیت کارکنان گروه در ارتقای پیشرفت اجتماعی است.

about-1

ارزش های گروه

--"به ایجاد ارزش بیشتر برای جامعه و شرکت ادامه دهید"

about-3

برای کشور، این گروه با ایجاد یک شرکت در کلاس جهانی، توسعه مشترک صنایع مرتبط را ارتقاء داده و پیشرفت مستمر جامعه را ارتقا خواهد داد.

برای کاربران و تامین کنندگان محصول، گروه متعهد به توسعه زنجیره اصلی صنعت، بر اساس اصل همکاری برد-برد است و به دنبال شرکت های بالادستی و پایین دستی با شرکای یکدیگر است تا یکدیگر را تکمیل کنند و با هم رشد کنند.

برای کارمندان، گروه کاملاً معتقد است که بدون کارکنان راضی، محصولات با کیفیت بالا و خدمات مشتری وجود نخواهد داشت.توسعه شرکت ارتباط تنگاتنگی با رشد شخصی کارکنان دارد.این گروه ارتقای خودارزشمندی کارکنان را تشویق می کند و بستر توسعه و فضای وسیعی را برای رشد کارکنان فراهم می کند، به طوری که هر کارمند بتواند به پتانسیل شخصی خود کاملاً بازی کند و تضمین استعداد برای توسعه سالم و پایدار گروه باشد. .

ارزش های گروه همچنین شامل الزامات ارزش ها و باورهای درونی شرکت، به ویژه ارتقای فداکاری، صداقت و توسعه مشترک است.تنها با پایبندی به باورهای فداکاری، صداقت و توسعه مشترک می توان خلاقیت را برانگیخت، روحیه کار تیمی را پرورش داد و به طور مستمر ارزش بیشتری برای جامعه و بنگاه ایجاد کرد.

هدف تجاری گروه

--"بازار محور، مشتری محور، پیگیری خدمات رضایت مشتری"

هدف کسب و کار معیار اساسی فعالیت های تجاری است.این گروه یک تحقیق و توسعه، تولید و توزیع کننده مواد شیمیایی خوب است.خدمات ما نه تنها شامل بهبود فرآیندهای تولید، تثبیت کیفیت محصول، کاهش هزینه های تولید، و ارائه محصولات درجه یک، بلکه تاکید بر خدمات دقیق، با ملاحظه و مردم محور به مشتریان است."بازار محوری، مشتری مداری و پیگیری خدمات رضایت مشتری" فلسفه تجاری گروه مبنی بر بازار محور بودن و رضایت مشتری را در بر می گیرد.

محصولات عمر یک شرکت هستند.بدون محصولات رضایت بخش، هیچ مشتری راضی وجود نخواهد داشت و بدون مشتریان راضی، آینده ای برای توسعه شرکت وجود نخواهد داشت.بنابراین، بر اساس محصولات، بازار محوری و مشتری محوری از اصول کسب و کار ما است.

پیشرفت جامعه بی پایان است، توسعه تقاضای بازار بی پایان است، و پیگیری ما برای محصولات و خدمات رضایت مشتری نیز هرگز پایان نخواهد یافت.

about-4

روحیه شرکتی گروه

--"اصلاحات و نوآوری، روز را غنیمت بشمارید، سخت کار کنید و سخت کار کنید، کار گروهی"

about-6

روحیه اصلاحات و نوآوری

توسعه صنعت تولید مواد شیمیایی هر روز در حال تغییر است و رقابت بسیار شدید است.اگر گروه بخواهد به یک تولید کننده در سطح جهانی تبدیل شود، باید در اصلاحات و نوآوری مستمر پافشاری کند.اصلاحات و نوآوری مظهر پیگیری و انگیزه گروه تیاند برای بقا در میان تغییرات، توسعه در میان تغییرات و تلاش برای تبدیل شدن به یک شرکت در سطح جهانی در میان تغییرات است.

about-7

برای روحیه روز تلاش کنید

در محیط امروزی که به سرعت در حال تغییر برای توسعه سازمانی است، سرعت واکنش بازار به کیفیت اساسی تبدیل شده است که بقای شرکت ها را تعیین می کند.پایبندی به روحیه استفاده از روز، سازگاری با تغییرات و مسابقه با زمان، تضمین مهمی برای توسعه پایدار گروه است.بهره وری کلید توسعه شرکت است.روحیه غنیمت شمردن روز و بهبود بهره وری کار را پیش ببرید و در نهایت به هدف بهبود کارایی شرکت و ارتقای توسعه سریع شرکت دست یابید.

about-8

کارآفرینی سخت کوش

روحیه کارآفرینی سختکوش که توسط گروه حمایت می شود، در شرایط اقتصاد یک کشاورز کوچک، اقتصادی مقتصد نیست.این روحیه جنگندگی است که در برابر مشکلات هرگز کوچک نمی شود، روحیه ایثارگری است که حاضر به تحمل سختی ها است و روحیه هرگز قانع نشدن و دنبال پیشرفت است.ایجاد کسب و کار ما با روحیه کارآفرینی، و تشویق کارکنان به کار سخت با روحیه کارآفرینی، نیاز گروه به "ایجاد یک شرکت در سطح جهانی" است که نشان دهنده کار سخت، فداکاری و پیگیری حداکثر کارایی در استفاده از منابع شرکتفکر کرد.

about-5

روحیه کار تیمی

روحیه کار تیمی تضمین توسعه پایدار و سالم یک شرکت است.هر کارمند گروه باید به روحیه کار تیمی پایبند باشد، یک مفهوم کلی، یک مفهوم کلی و مفهوم رشد مشترک را ایجاد کند.آنها واقعاً می توانند برای هدف مشترک متحد شوند و از اوج شرکت به اهداف مشترک بازی کنند.بالقوه، برای رسیدن به اثر یک به علاوه یک بیشتر از دو.